Olika typer av lån

Det finns det många lånetyper, till exempel privatlån, blancolån, billån eller medlemslån. Dessa lån har ofta högre ränta än bolån eftersom långivaren har sämre eller ingen säkerhet alls för lånet. Den effektiva räntan för snabblån kan bli flera hundra procent!

sponsored listings

Oftast är räntan på dessa lån rörlig och kan alltså förändras över tiden men långivaren får bara höja räntan under vissa förutsättningar. Förutom räntan tar långivaren ofta ut avgifter för lånet. Det är därför viktigt att du tar reda på den effektiva räntan. Den visar den totala kostnaden för lånet, inklusive alla avgifter och kan användas för att jämföra vad lånet skulle kosta dig hos olika långivare.

Utbetalningen av lånet kan vara upplagd på olika sätt. Du kan till exempel få lånesumman utbetald till ditt konto vid ett bestämt tillfälle eller så kan du ta ut lånesumman efter hand när du behöver pengarna. På sådana lån betalar du, förutom den vanliga räntan och avgifter, också kontraktsränta. Kontraktsräntan är en viss procentsats av det beviljade låneutrymmet som du betalar oavsett om du utnyttjar låneutrymmet eller inte.

När du ansöker om ett lån ska långivaren göra en kreditprövning för att kontrollera att du har ekonomiska förutsättningar att betala räntor och amorteringar på lånet. En kreditprövning måste göras för alla typer av lån, oavsett hur stort eller litet lånet är och hur länge du ska låna pengarna, alltså även för SMS-lån och andra snabblån, liksom för räntefria kontokrediter. Kreditprövning görs då du tar ett lån för första gången men även om du senare vill utöka lånet väsentligt. I allmänhet anses en ökning med mer än tio procent vara väsentlig.

sponsored listings

Bil-, båt- och MC-lån

När du vill köpa till exempel en bil, båt, MC, husvagn eller snöskoter kan du normalt låna upp till 80 procent av fordonets pris. Resten måste du betala själv, antingen kontant eller genom att lämna in ett inbytesobjekt. Innan du beviljas lånet är långivaren skyldig att göra en kreditprövning för att bedöma din återbetalningsförmåga.

Vissa långivare kräver att du köper fordonet av en auktoriserad handlare och att du lånar minst ett visst belopp, till exempel 50 000 kronor.

Den här typen av lån är ofta förknippade med olika avgifter och det är därför viktigt att du tar reda på den effektiva räntan, alltså den totala kostnaden för lånet, inklusive alla avgifter, som till exempel uppläggnings- och aviseringsavgift.

Betalningen för lånet kan ske genom rak amortering då månadsbeloppet är olika varje gång eller med annuitet då det är samma belopp varje gång (om räntan ligger still).

Räntan på är i allmänhet rörlig och avbetalningstiden brukar vara mellan fem och femton år, beroende på vilken typ av fordon det rör sig om.

Långivaren brukar kräva att det fordon som du lånar pengar till och som står för säkerhet till lånet inte är för gammalt. Det är också ett vanligt krav att lånet ska vara slutbetalt innan bilen eller båten är för gammal. Till exempel brukar ett krav vara att bilen ska vara slutbetald när den är 10 år gammal.

Återtagandeförbehåll

I den här typen av låneavtal brukar det finnas ett så kallat återtagandeförbehåll vilket innebär att långivaren kan ta ifrån dig fordonet om du inte sköter dina betalningar. Det gäller ända till dess att du gjort samtliga avbetalningar.

För att ett återtagandeförbehåll ska vara giltigt måste man ha gjort ett sådant förbehåll i samband med att avtalet ingicks eller i varje fall senast då varan överlämnades till köparen. Det vanliga är att det finns ett sådant villkor i avtalsformuläret som undertecknas i samband med köpet.

Om det finns ett återtagandeförbehåll får köparen/låntagaren inte sälja varan innan lånet är slutbetalt.

Billeasing eller privatleasing

Leasing är ett annat sätt att finansiera ett bilinnehav. Det handlar dock inte om att man lånar pengar för att äga en bil utan om att man hyr bilen under en viss tid, vanligen två eller tre år. Du betalar ett visst belopp varje månad och i det beloppet ingår ibland också servicekostnader. När leasingtiden är slut lämnar du tillbaka bilen eller löser ut den.

Leasingavtal är ofta svåra att avbryta i förtid. Eftersom det inte handlar om ett lån kan du inte heller göra avdrag för leasingavgifterna på samma sätt som du kan göra avdrag för räntor på ett lån. Det är också viktigt att du är försiktig med bilen under leasingtiden eftersom du får betala extra om bilen fått skador.

Fördelen med att leasa en bil är att du får tillgång till en helt ny bil. Du slipper ta lån eller betala någon kontantinsats.

Du kan läsa mer om att leasa bil på Hallå konsuments webbplats.

Privatlån

Ett privatlån är ett lån som inte är knutet till ett visst objekt. De flesta banker erbjuder privatlån till sina kunder, oftast utan säkerhet, på mellan 10 000 kr och upp till 350 000 kr. Lånetiden varierar men brukar sällan vara mer än 10-12 år. Räntan för ett privatlån är högre än vid till exempel ett bolån. Banken gör en kreditprövning för att bedöma din återbetalningsförmåga. Du brukar kunna få välja om du vill betala tillbaka lånet med rak amortering eller med annuitet.
Ett blancolån är ett annat namn för ett lån utan säkerhet.

Medlemslån

Om du är medlem i ett fackförbud eller i en organisation kan du få bättre villkor med ett medlemslån. Tillsammans med en långivare har de förhandlat fram förmånliga lånevillkor som de erbjuder sina medlemmar. I de flesta fall rör det sig om lån om mindre belopp och utan säkerhet men det kan också vara bolån. Medlemslånen fungerar på samma sätt som andra lån vilket innebär att du amorterar skulden efter hand och betalar ränta. Det är viktigt att du sätter dig in i villkoren för lånet och tar reda på vad den effektiva räntan är. Precis som för andra lån ska långivaren göra en kreditprövning innan du beviljas ett medlemslån.

sponsored listings

För att få veta om du har möjlighet att få ett medlemslån måste du själv ta reda på om någon av de organisationer du är medlem i har avtal med någon långivare.

Snabblån

Snabblån, SMS-lån, mikrolån, telefonlån, internetlån eller korttidskrediter är olika namn för i princip samma produkt. Gemensamt för dessa lån är att de är på relativt små belopp, att de beviljas och betalas ut snabbt och att de ska betalas tillbaka inom 30 dagar. Att ta ett snabblån är en kortsiktig lösning som kan bli väldigt dyr.

Typiskt för snabblån är att det handlar om ganska små belopp, mellan cirka 3 000 kronor och 10 000 kronor, som ofta ska betalas tillbaka redan efter 30 dagar.

Du betalar både en avgift när du tar lånet och ränta på lånet. Den totala kostnaden, den effektiva räntan, kan bli extremt hög eftersom återbetalningstiden är så kort. Den kan hamna på flera hundra eller tusen procent.

Innan du tar ett snabblån är det bra om du jämför den effektiva räntan hos olika bolag, eftersom både avgifter och räntor kan variera mycket. Det kan också vara klokt att se om det finns andra sätt att låna pengar för att lösa en akut situation.

Om du inte kan betala

Företagen kan ha olika rutiner om du inte kan betala tillbaka ditt lån men det vanligaste är att du först får en påminnelse på den obetalda fakturan. Då tillkommer en påminnelseavgift. Sedan skickas ärendet till inkasso och då tillkommer en inkassoavgift, 180 kronor. Nästa steg är att ärendet skickas vidare till Kronofogden för indrivning. Då tillkommer ytterligare kostnader. Under tiden löper ränta på det ursprungliga beloppet (kapitalränta). Skulden ökar i snabb takt!

Antalet ärenden hos Kronofogden om obetalda snabblån har ökat kraftigt de senaste åren.

Tillstånd

Sedan 1 juli 2014 måste alla företag som lånar ut pengar till konsumenter ha tillstånd från Finansinspektionen. De måste också visa att de bedriver en sund verksamhet och det finns krav på information och dokumentation.

Marknadsföring

Den som marknadsför lån är enligt konsumentkreditlagen skyldig att informera om kostnader för lånet, till exempel:

“Låna 5 000 kr i 30 dagar. Avgift 200 kronor, räntekostnad 500 kr, kreditränta (bunden) 120 %, effektiv ränta 392,43 %. Sammanlagt belopp att återbetala 5 700 kronor.”

Att tänka på

låna inte pengar som du inte kommer att kunna betala tillbaka. Om du inte har 2 000 kronor nu, kommer du då att kunna betala 2 600 kronor om 30 dagar?
om skulden hamnar hos Kronofogden och du får en betalningsanmärkning så finns den kvar i tre år. Det försvårar dina möjligheter att exempelvis öppna mobilabonnemang, hyra lägenhet, ta nya lån,
undersöka möjligheterna till andra typer av lån med lägre ränta till exempel kontokredit, kreditkort eller ett medlemslån.

sponsored listings

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Read More

Olika typer av lån

Det finns det många lånetyper, till exempel privatlån, blancolån, billån eller medlemslån. Dessa lån har ofta högre ränta än bolån eftersom långivaren...

Hva er et forbrukslån?

Forbrukslån er et nedbetalingslån uten sikkerhet med pant. Til sammenligning har for eksempel et boliglån sikkerhet med pant i en bolig....

Recent

Hva er et forbrukslån?

Forbrukslån er et nedbetalingslån uten sikkerhet med pant. Til sammenligning har for eksempel et boliglån sikkerhet med pant i en bolig....

Olika typer av lån

Det finns det många lånetyper, till exempel privatlån, blancolån, billån eller medlemslån. Dessa lån har ofta högre ränta än bolån eftersom långivaren...